Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poni偶ej znajduje si臋 klauzula informacyjna oraz wz贸r o艣wiadcze艅, jakie s膮 wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Biblioteka Krak贸w zwana dalej BK z siedzib膮: Pl. J. Nowaka-Jeziora艅skiego 3, 31-154 Krak贸w, informuje, 偶e przetwarza Pani/Pana dane osobowe, zwane dalej Danymi w zwi膮zku z: 1.konieczno艣ci膮 ewidencjonowania i obs艂ugi wypo偶ycze艅 materia艂贸w bibliotecznych (gromadzimy Dane wymienione w Ustawie o Bibliotekach), 2.ewentualnych czynno艣ci windykacyjnych, podejmowanych przez BK wy艂膮cznie w przypadku niezwr贸cenia wypo偶yczonych materia艂贸w i braku ch臋ci zwrotu ww. lub nieuregulowania naliczonej op艂aty za nieterminowy zwrot wypo偶yczonych materia艂贸w, a tak偶e 3.dla cel贸w statystycznych (usuwamy informacje pozwalaj膮ce na zidentyfikowanie konkretnej osoby) i archiwalnych. Podstaw膮 z tytu艂u, kt贸rej gromadzimy Dane jest Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach na podstawie, kt贸rej BK: 1) wypo偶ycza Pani/Panu materia艂y biblioteczne, 2) nalicza op艂aty, w szczeg贸lno艣ci w przypadku braku terminowego zwrotu, uszkodzenia lub zniszczenia/zagubienia zbior贸w bibliotecznych - bazuj膮c na zapisach ww. ustawy i Regulaminu BK.
Pani/Pana dane nie b臋d膮 przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji mi臋dzynarodowych. BK nie b臋dzie te偶 w 偶adnym wypadku podejmowa膰 zautomatyzowanych decyzji, w tym czynno艣ci polegaj膮cych na profilowaniu swoich u偶ytkownik贸w. Dane b臋dziemy przetwarza膰 przez okres, w kt贸rym Pan(i) korzysta z us艂ug 艣wiadczonych przez Bibliotek臋 oraz przez nast臋pne 10 lat, przez kt贸re przechowujemy Dane (karty zapisu) w celach archiwalnych (jest to obowi膮zek wynikaj膮cy z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Podanie nam Danych jest dobrowolne, jednak偶e ich niepodanie skutkowa膰 b臋dzie brakiem mo偶liwo艣ci korzystania z us艂ug i zasob贸w Biblioteki.
Posiada Pan(i) prawo dost臋pu do tre艣ci swoich Danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a tak偶e usuni臋cia (co wi膮偶e si臋 z zako艅czeniem korzystania z us艂ug BK).
Informujemy r贸wnie偶, 偶e jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych z tytu艂u naruszenia przepis贸w dotycz膮cych ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez Bibliotek臋 mo偶na kontaktowa膰 si臋 z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wys艂anie wiadomo艣ci na adres: iod@biblioteka.krakow.pl.
Zapozna艂em sie z tre艣ci膮 Regulaminu Biblioteki Krak贸w, obowi膮zkiem informacyjnym. Stwierdzam, 偶e podane przeze mnie dane s膮 prawdziwe, znane mi s膮 przepisy korzystania z Biblioteki i zobowi膮zuj臋 si臋 do ich 艣cis艂ego przestrzegania.
O艣wiadczam, uprzedzony o odpowiedzialno艣ci karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, 偶e powy偶sze dane sa prawdziwe.
O艣wiadczam, 偶e zapozna艂em si臋 z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotek臋.